List otwarty do Premiera Mateusza Morawieckiego ws. wsparcia państwa w zakresie – profilaktycznych badań kości Sonarami USG

Szanowny Panie Premierze !

W dużej mierze widać w chwili obecnej bardzo dobry kierunek zarządzania państwem. Bardzo cieszy mnie przede wszystkim myślenie Pana, o zdrowiu wszystkich Polaków, myślenie Pana o profilaktyce, jak zauważyłem w ostatnich wywiadach. Ten kierunek jest słuszny, jednak w tym wypadku potrzebne są jeszcze czyny w tym zakresie. Wcześniej przez wiele lat dużo się mówiło o zdrowiu Polaków, o profilaktyce i… na tym się sprawa kończyła. Przez ostatnie lata rządzenia poprzedniej ekipy, tematem zdrowia i profilaktyki zajmowali się lekarze i konsultanci – publicznie. Tej grupie zawodowej żyje się dobrze w Polsce, a cała reszta osób tworzących służbę zdrowia – niestety została zapomniana.
W związku z tym zwracam się Panie Premierze z prośbą do Pana o to, aby były podjęte szerokie konsultacje w całym środowisku medycznym na temat zdrowia i profilaktyki, nie tylko w środowisku lekarskim, i aby na słowach o zdrowiu i profilaktyce Polaków się li tylko nie kończyło. Nie może się w Polsce utrzymywać sytuacja nienormalna, a wręcz patologiczna w tym zakresie. Państwo polskie przeznacza na służbę zdrowia miliardowe sumy, które są wydawane na leczenie, jednak z drugiej strony nie robi nic, aby zapobiegać chorobom, które można wyeliminować i oszczędzać miliardowe kwoty, tym samym nie prowadzić bardzo kosztownego leczenia. Brak rzeczywistej profilaktyki, a nawet ustawowej w placówkach oświatowych jest faktem. Należy też przy tej okazji wspomnieć o głębokiej niesprawiedliwości, a nawet patologii w wynagrodzeniach środowisk medycznych. Przykładowo lekarz za jeden dyżur (niejednokrotnie przespany) ma wynagrodzenie równe miesięcznej pensji pielęgniarki dyplomowanej. Takich różnic nie ma nigdzie na całym świecie. Kolejna rzecz, która powinna być zabroniona lub pod szczególnym nadzorem, to praca w szpitalu państwowym i jednoczesne prowadzenie prywatnego gabinetu. Prawo takie jest zachętą do zachowań korupcyjnych. W Polsce stworzono istne eldorado w tym zakresie.

Wracając do tematu zdrowia i związanych z tym badań profilaktycznych muszę powiedzieć, że w roku 2010 poznałem przedsiębiorcę Bogusława Sadowskiego ze Szczecina, który 18 lat temu zakupił super nowoczesny aparat USG – do bardzo wczesnego wykrywania nieprawidłowości w układzie kostnym u dorosłych i u dzieci. Aparat USG Bogusława Sadowskiego był 8-mym wyprodukowanym na świecie do tego typu najnowocześniejszej diagnostyki. Badania kości takim sprzętem prowadzi się poza Polską od około 20 lat. Aparat USG, jako jedyny posiada globalny Certyfikat FDA, jak również spełnia najsurowsze wymagania unijne, w tym Ministerstwa Zdrowia w Polsce. Urządzenia USG do badania kości nie posiadał żaden ośrodek medyczny w kraju, z racji tej u Bogusława Sadowskiego zamawiały badania ośrodki naukowe z całej Polski. Finansowały badania kości w ramach bardzo ograniczonych środków, tym samym na bardzo małą skalę. Sam Bogusław Sadowski zaczął wykonywać badania na większą skalę – w szkołach i przedszkolach. Był rok 2004. Wtedy też zaczął się na Bogusława Sadowskiego atak lekarzy i urzędników – powiązanych dziwnymi układami. W 2005 roku Bogusław Sadowski kupił ambulans i zwiększył swój obszar działania. Działaniem tym doprowadził do kolejnych wręcz zmasowanych ataków – dużej grupy ludzi – czerpiących duże korzyści z ciągłego leczenia ludzi lekami i najdroższymi procedurami za które płaci NFZ, czyli całe państwo. Okazało się szybko, że kręgi wzajemnie powiązanych ludzi – widząc pracę Bogusława Sadowskiego – nie chciały dopuścić do likwidacji problemów zdrowotnych u pacjentów i wyprowadzać ich z choroby w 12 miesięcy. W krótkim czasie od wysokiej popularności badań kości w całym kraju – zostały one praktycznie zaatakowane przeróżnymi oszczerstwami, przez media, w tym: Gazetę Wyborczą, Kurier Szczeciński etc. Po 2 miesiącach badań Bogusława Sadowskiego stwierdzał on, że badani przez niego ludzie czują poprawę swojego stanu zdrowia, gdzie już nie potrzeba żadnych wskazanych im operacji za grube tysiące złotych, żadnych leków, które przynoszą tylko korzyści firmom farmaceutycznym i szeregu innym. W efekcie badań kości Bogusław Sadowski ratował i ratuje ludzi przed kalectwem. W 2011 roku Bogusław Sadowski powiadomił mnie o wyżej wspomnianych badaniach profilaktycznych i wszystkich wydarzeniach, które go spotkały z racji tej działalności. Wtedy to wspólnie postanowiliśmy stworzyć wspólny ogólnopolski program badań kości z nagłośnieniem medialnym. 1 lutego 2012 roku założyłem firmę pn. Infoekspres Polska Programy Profilaktyczne & Projekty Badawcze.

Inauguracja Programu Ogólnopolskich Badań Gęstości Kości odbyła się w dniu akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Szczecinie i cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem. Badaliśmy dzieci i osoby dorosłe w ambulansie diagnostycznym, który stał w tym dniu na Placu Orła Białego. Zebraliśmy blisko 1 tysiąc złotych i przekazaliśmy WOŚP – na rzecz leczenia chorych dzieci. Wszystko udokumentowaliśmy. Praktycznie już w tym dniu, czuliśmy oddech obserwujących nas służb i urzędników, których rozpoznawaliśmy w tłumie wokół ambulansu. Praktycznie wkrótce zaczęła się na mnie prawdziwa nagonka i moją firmę oraz Program Badań Kości dla dzieci i dorosłych. Dnia 7 lutego 2012 roku w lokalnej post komunistycznej gazecie pod nazwą „Kurier Szczeciński” ukazał się oszczerczy materiał pt. „Powrót – pokaż kości, przedszkolaku” – stworzony przez tą samą redaktor Agnieszkę Spirydowicz vel Stefan, która kilka lat wcześniej, działała na zlecenie, aby zniszczyć działalność przedsiębiorcy Bogusława Sadowskiego i jego badania na terenie Szczecina. Gazeta – „Kurier Szczeciński” wcześniej służąca komunistom i PZPRowi jest obecnie na usługach Urzędu Miasta i Gminy Szczecin. Wszystkie podległe urzędowi instytucje mają obowiązek prenumeraty tej gazety. W zamian za takie wsparcie gazeta pisze wychwalając lokalną władzę i jej zasługi, a w sposób zaplanowany niszczy, co jest dla niej niepożądane, w przykładzie np. badania kości dzieci i dorosłych aparatami USG i niewygodnych przedsiębiorców.
8 lutego 2012 roku, dzień po oszczerczym artykule w przedmiocie badań kości Sonarami USG – wszystkie placówki oświatowe typu: żłobki, przedszkola, szkoły i inne, podległe Urzędowi Miasta i Gminy Szczecin – zablokowały badania kości, twierdząc, że są one niewiarygodne. Do blokad doszło także w miastach: Police, Stargard (wcześniej Stargard Szczeciński), Goleniów, Pyrzyce, Gryfino i innych – na skutek rozsyłania oszczerczych informacji.
W następstwie oszczerczego artykułu w „Kurierze Szczecińskim” zaczęły nam odmawiać badań firmy w Szczecinie, pomimo że wcześniej były uzgodnione i dobrowolne. Jak ustaliliśmy w rozmowach z dyrektorami szkół i przedszkoli – zablokowali oni badania dzieci ze strachu – przed prezydentem Piotrem Krzystkiem. Sytuacja, jak z filmu Barei w czasie trwania komuny: „Wiecie, rozumiecie, nie wpuszczać tych badań i koniec.” Doszło nawet do takiej sytuacji, że we wspomnianym oszczerczym artykule, konsultant wojewódzki ds. zdrowia, pediatra – Mieczysław Walczak stwierdził, że technologia USG promieniuje, po to, aby nikt nie badał dzieci. Pediatra zrobił z siebie idiotę, aby tylko zablokować tak ważne badania profilaktyczne. Konsekwencje takiego postępowania i świadomego niszczenia jedynych w swoim rodzaju badań kości, które na świecie funkcjonują i są bardzo drogie – są obecnie nie do odrobienia. W wyniku niszczenia profilaktyki w zakresie badania kości dzieci – tysiące z nich będą chorowały jako już dorośli ludzie, a mogli być przebadani i zdrowi. W wyniku zaplanowanego przestępczego działania pseudo lekarzy i decydentów państwo polskie będzie w konsekwencji płacić za to leczenie miliardy złotych.

Początek zwalczania profilaktycznych badań kości aparatami USG jest też bezpośrednio związany z lekarzem Tomaszem Grodzkim, który był w Radzie Miasta i Gminy Szczecin. Zasiadał też w Wydziale Zdrowia i jemu przewodniczył, a jednocześnie był dyrektorem szpitala przy ul. Alfreda Sokołowskiego 11, w szczecińskim Zdunowie, w którym Bogusław Sadowski pracował i zgłosił prokuraturze korupcję Tomasza Grodzkiego. Jak się okazało Tomasz Grodzki jest nietykalny. Tomasz Grodzki aktualnie jest senatorem PO i żarliwym propagatorem likwidacji CBA, wraz zresztą ze swoim przestępczym klubem.
Aktualnie delegatura szczecińska otrzymała ponownie wszystkie dokumenty dotyczące korupcji Tomasza Grodzkiego.

Panie Premierze, mając na uwadze działanie dla dobra Narodu Polskiego i wszystkich ludzi zamieszkujących Polskę Pan mówiąc o oszczędnościach dla budżetu, zawsze mówi wybiegając trochę w przyszłość. Otóż biorąc pod uwagę gigantyczne koszty ponoszone na procedury ortopedyczne, w tym: protezy biodrowe, kolanowe, trwałe deformacje kręgosłupa, powszechne wady postawy u dzieci i młodzieży, niemożność zajścia w ciążę młodych kobiet, to w 90 % przypadków – oznacza słaby kościec – pozbawiony życiodajnych minerałów budulcowych, i co za tym idzie wysychający układ stawowy. Do tych problemów nigdy by nie doszło, gdyby wykonywano takie właśnie badania kości, jakie oferował Bogusław Sadowski, a dziś oferujemy w ramach ogólnopolskiego programu, które są bezprawnie: zwalczane, blokowane i celowo ośmieszane. Brak profilaktyki w tym zakresie oznacza choroby i kalectwo. To wszystko dzieje się przez osoby mające ścisły kontakt i są powiązanie z przemysłem: farmaceutyczno-protetycznym, zwanym leczniczym. Apteki, szpitale, szkoły, przedszkola i urzędy – to wszystko jest powiązane ze sobą, przez: urzędników, lekarzy, farmaceutów. To środowisko wszystko robi, aby taka sytuacja, jak teraz jest – trwała wciąż i finansowe ich źródełko nie wyschło.
Podam teraz przykłady niepotrzebnego leczenia i okaleczania ludzi:
1. Koszt endoprotezy biodrowej, cena – 18 tysięcy złotych,
2. Koszt endoprotezy kolanowej, cena – 8 tysięcy złotych,
3. Koszt endoprotezy barkowej, cena – 13 tysięcy złotych.
Jakie straty ponosi państwo z tytułu niezdolności do pracy, za które musi płaci z tytułu zwolnień ?
Roczny koszt wydatków poniesionych przez państwo w zakresie nie stosowania profilaktyki to około 10-20 miliardów złotych i ciągle rośnie, w zatrważającym tempie, bo nic z tym się nie robi.
Panie Premierze, Program Ogólnopolskich Badań Gęstości Kości (Program OBGK) zakładał przeprowadzenie badań w całej Polsce we wsiach i miastach, w szkołach, przedszkolach, urzędach, jednostkach wojskowych, firmach, praktycznie wszędzie dla wszystkich Polaków.
Nasze ambulansy diagnostyczne przebadają dziennie 20 tys osób. Po 12 miesiącach będziemy ponownie badać kontrolnie osoby, z wychwyconym problemem. Dzięki wypracowanemu postępowaniu gwarantujemy wyprowadzenie każdego chorego, do prawidłowego stanu zdrowia w terminie 12 miesięcy działań naprawczych, a przy tym 100 krotnie taniej, niż to robią lekarze w ramach medyczno-farmaceutycznych procedur, nie gwarantując nikomu wyleczenia i powrotu do zdrowia. Przykłady tego mamy setki na co dzień.
Obliczyłem, że w ciągu 5 lat od miesiąca lutego 2012 roku – Osteoporozy w Polsce by nie było. Oczywiście, gdyby konsekwentnie nas nie blokowano i nie niszczono. Mówiąc krótko od początku zainicjowania Programu OBGK do powiedzmy końca roku 2017 zakończyłby się problem Osteoporozy w Polsce. W roku 2018 dzięki naszym profilaktycznym badaniom kości nie było by Osteoporozy – na liście chorób w Polsce i zostały by ogromne miliardy złotych w państwowej kasie.
W obecnej sytuacji na skutek niszczenia Programu OBGK straty nasze sięgają około 50-70 milionów złotych i jest to szacunek minimalny, natomiast straty społeczne w zdrowiu ludzi, a w przeważającej liczbie – dzieci są nie do odrobienia. Chore dzieci są, a potem dorosłe osoby przez pseudo włodarzy miejskich i pseudo lekarzy biorących niejednokrotnie pensje za dbałość o zdrowie publiczne i mówiący o ustawowej profilaktyce badania: wzroku i słuchu, jednak nie mówiący o niezbędnych badaniach kości.

Zwracam się z prośbą do Pana Premiera o przyjrzenie się temu wszystkiemu i pomoc w organizacji tej masowej, finansowanej przez państwo ogólnopolskiej akcji pod patronatem Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji. Uważam, że Program Ogólnopolskich Badań Gęstości Kości zasługuje na zainteresowanie Pana Premiera i rządowe wsparcie, jako jedyny taki projekt na świecie.
Uważam iż badania kości powinny być wspierane przez państwo polskie, aby w ten sposób drzwi do firm i placówek oświatowych były cały czas otwarte dla badania kości, a nie zamknięte jak teraz, ewentualnie otwarte wedle widzimisię dyrektora placówki lub otwarte prywatne – w większości. Program Ogólnopolskich Badań Gęstości Kości z racji swojej formy mógłby też stanowić doskonałe narzędzie informacyjne, a nawet być produktem eksportowym, bo nigdzie na świecie nie ma takiego projektu.
W obecnym czasie 50 milionów złotych na start od państwa polskiego – pozwoliłoby nam na uruchomienie Programu Ogólnopolskich Badań Gęstości Kości w 3 miesiące, na terenie całego kraju. Wówczas każdy obywatel mieszkający w Polsce i jego rodzina wiedziałby i czuł, że jego zdrowie jest pod opieką państwa, które wspiera profilaktykę w zakresie badania kości dzieci i dorosłych, jak i inne projekty profilaktyczne.
W ciągu trzech miesięcy od udzielenia nam wsparcia – w całej Polsce będą widoczne nasze ambulansy przy: szkołach, przedszkolach, uczelniach, urzędach, jednostkach wojskowych, firmach itd.

 

Z poważaniem,
Piotr Moskwa
Infoekspres Polska
Programy Profilaktyczne & Projekty Badawcze
71-562 Szczecin
u. Rodziewiczówny 1/7
Kontakt tel. +48 792 878 969, +48 792 646 848

Do wiadomości:
1. Premier RP Mateusz Morawiecki (pocztą e-mail i osobiście)
2. Polskie Media Niezależne
3. Publicznej
Wsparcie Kontra Chemtrails 24G: 970 złotych na I Protest i Marsz w Warszawie – już mamy !

Komunikat !

W dniu 9 kwietna 2018 roku odnotowałem 730 złotych wpłaty na I Protest i Marsz w Warszawie.
730 złotych plus 240 wpłaty wcześniejszej daje nam łącznie kwotę 970 złotych.
Brakuje jeszcze 330 złotych do sumy 1300 złotych, aby przygotować materiały na Wydarzenie Publiczne, następnie zarejestrować Protest i Marsz, a potem ogłosić: termin, godzinę i miejsce.

I Protest i Marsz w Warszawie rozpocznie się przy Kolumnie Zygmunta III Wazy obok Zamku Królewskiego, następnie przejdzie w kierunku Sejmu, gdzie będzie Wydarzenie prowadzone.

Uwaga !
Pieniądze zbieramy na kolejne 25 Protestów i Marszy w całej Polsce.
II Protest i Marsz odbędzie się w Poznaniu.
III Protest i Marsz odbędzie się w Krakowie.

 

Piotr Moskwa
Organizator i Przewodniczący
26 Protestów i Marszy ws. Smug Chemicznych
Życzenia na Święta Wielkanocne i Śmingusa Dyngusa

Drodzy rodacy, Polacy, Bracia i Siostry !

Dziś w każdym domu trwa przygotowanie do Świąt Wielkanocnych do których i ja muszę się włączyć. Ta „świąteczna gorączka” powoduje, że nie ma już czasu na inne sprawy.
Tym samym kończąc moi drodzy – życzę Wam wszystkim i Waszym całym rodzinom Wesołych Świąt, wszystkiego dobrego, w domu ducha pogodnego, ciepła w końcu na dworze, zdrowia i wszelkiej radości, na stole obfitości, w domu proszonych gości, a na koniec wszystkiego… Śmingusa Dyngusa mokrego. Bywajcie !

 

Piotr Moskwa
Witamy wszystkich w serwisie Straż Polska !

Dzień dobry !

Witamy wszystkich serdecznie w mediach Straży Polskiej.
Organizację Straż Polska powołano do działań ścisłych w kierunku naprawy państwa polskiego. Do zadań organizacji należy działanie na rzecz odtworzenia polskiej armii i policji oraz szeregu innych polskich instytucji. Straż Polska ma dbać o wizerunek Polski i Polaków na arenie międzynarodowej, ma tym samym obowiązek chronić i bronić Polskiej Racji Stanu, a w przypadku wyższej konieczności i o nią walczyć. Straż Polska ma zadanie walczyć z ANTYPOLSKOŚCIĄ – ujawniając takie przypadki publicznie, nadto informować polskie organy ścigania. Ochrona interesów Polski i Polaków jest dla nas sprawą najważniejszą: Straż Polska to formacja wyłącznie Polaków. Boże chroń Polskę i Polaków ! – Endecy

 

Monika Wójcik
www.Straz-Polska.pl
Media Straży Polskiej
Polska Racja Stanu
22 marzec 2018 rok, godz. 14:48
Przeciwko OKUPANTOWI – Polacy muszą tworzyć armię podziemną (tajną), na wzór z II Wojny Światowej, a przy tym równolegle tworzyć: Podziemną Polskę z jej całą administracją

Każdy, kto dziś mówi, że Polska jest pod OKUPACJĄ i potrzeba tworzyć armię przeciwko OKUPANTOWI – mówi prawdę.
Mając na uwadze powyższy fakt musimy wszyscy pamiętać o tym, że niezależnie, jaka jest OKUPACJA, czy militarna, czy skrytobójcza ? – To tworzenie przeciwko niej armii ma olbrzymie znaczenie, przekładające się na jej siłę sprawczą, a to oznacza, że armia wyłącznie musi być podziemna, nie jawna, za zgodą i wiedzą OKUPANTA.

Kto tworzy jawną armię ?
Wstąpienie do jawnej armii – KONCESJONOWANEJ – mającej działać przeciwko OKUPANTOWI – jest absurdem i równa się podaniu na tacy OKUPANTOWI żołnierzy i wszelkich ich danych osobowych, numerów telefonów etc.
Dane takie już przygotowano: Carycy, Stalinowi i Hitlerowi. Co potem było i kto listy Polaków tworzył do: katowania, mordowania i na Sybir ? – Wiemy !
Mając taką wiedzę na uwadze, należy tworzyć: armię podziemną (tajną), na wzór z II Wojny Światowej, a przy tym równolegle tworzyć: Podziemną Polskę z jej całą administracją, wtedy to raz na zawsze zakończy się OKUPACJA Polski.
Historia powinna nas uczyć, aby nie popełniać tych samych błędów.

 

– Z poważaniem,
Piotr Moskwa
www.infoekspres.pl
Polskie Media Niezależne 1998-2018
Alarm24G: Czas na Ogólnopolskie Protesty i Marsze przeciwko Smugom Chemicznym – Chemtrails (wideo)

Piotr Moskwa: Zdrowie wszystkich Polaków i czystość całej ziemi polskiej, jest w polskich rękach.
Jeżeli bezzwłocznie nic nie zrobimy wspólnie w tej sprawie, czekają nas masowe choroby, cierpienie i śmierć w agonii.
Dr Jerzy Targalski: „Chcą nas wydoić…” (wideo)

Piotr Moskwa: Trafna ocena podstępnych SYJONISTÓW.
Wobec takich zachowań należy wszędzie mówić prawdę o nikczemnych czynach Żydów. Wówczas PRAWDA kompletnie ich pozbawi atutów, tym samym skompromituje.
Żydzi “wybrańcy” wszystko są w stanie przeżyć i znieść.
Nie są jednak w stanie NIGDY – przełknąć PRAWDY o sobie samych !
Tylko – Polska Narodowa, nie inna !

Polska Narodowa, nie żadna: prawicowa, lewacka, liberalna, multi-kulti, żydo-komunistyczna, ubecko-sbecka, islamska, czy też „w prawo” !

Polska Narodowa, to wartość – największa dla Polaków, bo to faktycznie Polska bez podziałów i kłótni.
Wartości te zauważał już wielki Polak Roman Dmowski tworząc endecję, czyli Narodową Demokrację, rozumiejący obowiązki Polaka dla Polski, które zapisał między innymi tak:
„Jestem Polakiem – więc mam obowiązki polskie: są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka.”

Myśl podstawowa tego zapisu oznacza jedno – żadnego rozdrobnienia (czyt. podziału sztucznego) na: partie, organizacje, nazwy, kolory etc.
Można tylko mieć „jednego pana” i jemu służyć, zaś tym „panem” jest dla Polaków wyłącznie Polska i jej interes, interes wyłącznie Polski.
Polski Duch Narodowy tkwi w sile zjednoczenia, a nie w podziale Polaków !
Wrogowie Polski i Polaków cały czas „zasiewają” podziały między Polakami. Kiedy są podziały, są i swary !
Powiedzenie stare mówi: „Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta.” – w tym wypadku OKUPANT – przebrany za Polaka, mający nawet polskie nazwisko, mówiący językiem polskim, choć często zdradza go „mowa ciała” lub „r” etc., w sposób przebiegły kłóci nas i dzieli, aby nami rządzić, jakbyśmy rozumu własnego nie mieli i honoru.

Dziś mając to na szczególnej uwadze – my Polacy musimy się jednoczyć wyłącznie w Polskim Duchu Narodowym, nie zaś podziałów organizacyjnych, frakcji – nazw i kolorów, tudzież partii i organizacji wszelkich.
Rozdrobnienie, a nie zjednoczenie powoduje to, że Polski dla Polaków w sposób prosty nie odzyskamy.

Polacy, Siostry i Bracia !
Polska musi nas żywić i ubierać, dać nam pracę i godziwe wynagrodzenie, bo tak zawsze było i na powrót być musi.
Jeżeli bezzwłocznie zaczniemy się jednoczyć w Polskim Duchu Narodowym – wrogowie Polski i Polaków upadną z kretesem, my zaś z kolan staniemy na równe nogi i odrodzimy Polskę, odzyskamy władzę, odzyskamy wszystko.
Tylko tak myśląc odbudujemy cały przemysł i rolnictwo, co pozwoli na powrót milionów Polaków z Obczyzny, a właściwie z podstępnego wygnania „za chlebem” – do Polski.
Miejscem każdego Polaka jest Polska, bo Polska to nasz dom i czas go odbudować przez zjednoczenie: sił, mądrości – tylko i wyłącznie w Polskim Duchu Narodowym.

Nie dajmy się zwodzić „obrońcom dzieci”, którzy tylko zamęt czynią, pseudo księżom, doktorom-BANKsterom, SBekom-kapusiom, prowokatorom i innej szumowinie, która nam mówi: teraz idziemy „w prawo”, to my jesteśmy narodowcami i patriotami itd. Ta grupa ludzi robi wrzawę i nic wspólnego z interesem Polski i Polaków nie ma. Skąd owi „narodowcy i patrioci” się wzięli ? Gdzie „narodowcy i patrioci” wcześniej byli i co robili dla Polski ?

My Polacy mamy swój rozum i musimy myśleć samodzielnie, w przeciwnym razie stracimy Polskę, a wtedy odzyskać ją zmuszeni będziemy zbrojnie.
Bądźmy dziś mądrzy i jednoczmy się, aby do tego nie doszło. Historia się nie może powtarzać, jeżeli o niej pamiętamy ?
Historia nieodległa, to lekcja dla Polaków, to 123 lata niebytu Polski na mapach świata, która musi nas uczyć i zmuszać do racjonalnego myślenia.

Chwała Polskim Bohaterom
Chwała Wielkiej Polsce

 

Piotr Moskwa
Ruch Patriotyczno-Radykalny
Patriotyczny Szczecin – Organizacja Narodowej Demokracji
https://web.facebook.com/groups/1815727425424345/
Narodowa Demokracja wg Romana Dmowskiego
Piotr Moskwa: Polacy są słabi, bo nie mają silnych organizacji narodowych – Żydzi się jednoczą z Żydami. Kontrolują też polskie organizacje narodowe !

Żyd Jan Mosdorf – nie bez kozery, był przywódcą przedwojennego ONR i wielu innych polskich organizacji narodowych

Jeżeli Polacy chcą wyłącznie decydować o Polsce, o jej sile gospodarczej i militarnej, o państwie jako potędze – muszą wiedzieć, że:
Każdy polski ruch narodowy musi skupiać tylko Polaków.

Oto przykład: Skąd się bierze siła Żydów ?

Weźmy dla przykładu ruch narodowy Żydów, a nawet lożę masońską. W tych organizacjach dla Żydów – są tylko Żydzi. Ich zjednoczenie ciężko jest rozbić. To, że nie wpuszczają do swoich ruchów narodowych ludzi innych nacji – decyduje o ich sile.

To co dokładnie rozumieją Żydzi, jest ich siłą.
Niestety, Polacy tego zrozumieć nie mogą. Nie ma w polskich ruchach narodowych siły – za to jest pełno Żydów.
Żydzi opanowali już przed wojną polskie ruchy narodowe. Dla przykładu: Żyd Jan Mosdorf był działaczem Obozu Wielkiej Polski, był prezesem Związku Akademickiego Młodzieży Wszechpolskiej, był przywódcą Obozu Narodowo-Radykalnego. Jan Mosdorf zginął w Oświęcimiu z niem. Auschwitz – niemieckim obozie koncentracyjnym.
Jak widzimy zgodnie z PRAWDĄ: Żydzi przed II Wojną Światową opanowali polskie organizacje narodowe i je kontrolowali. Tak jest do dzisiaj. Opanowują organizacje polskie i kontrolują. Sami też zakładają organizacje polskie, aby przyciągać Polaków i ich kontrolować.

Czy Żydzi w polskich organizacjach narodowych – nie są „koniami trojańskimi” ?
Miejmy na uwadze też inne „konie trojańskie” – prowadzone przez Żydów SYJONISTÓW do Europy. Te „konie trojańskie”, czyli „nachodźcy” idą do Polski również z Ukrainy, jednak, co warto zauważyć, w tym temacie panuje zmowa milczenia.

Wnioski końcowe
Polacy są słabi, bo w swoich organizacjach narodowych mają Żydów.
Polacy muszą to zmienić, aby w polskich ruchach narodowych zjednoczeni byli tylko Polacy – wówczas, to oni będą stanowili niezwyciężoną siłę gospodarczą i militarną.
Polacy, budzimy się !

 

Piotr Moskwa
Krytycznie: Na każdy temat
www.Infoekspres.pl
Polskie Media Niezależne 1998-2018
Polska, 21 grudzień 2017 rok, godz. 10∶50
Piotr Moskwa: Sprawa ochrony wody i obrony koniecznej – Z części przemówienia do polskich patriotów na „Spotkaniu Narodowym”, dnia 6 stycznia 2014 roku, Poznań

Piotr Moskwa: W imię Polskiej Racji Stanu:
„Woda, jest istotą bezpieczeństwa i życia ludzi. Jeżeli ktoś odważa się przejmować jej ujęcia i ją kontrolować, to znaczy, że jest naszym śmiertelnym wrogiem, działa militarnie lub skrytobójczo. Przy pomocy wody można zabijać ludzi szeregiem związków chemicznych. Mamy dowody na stosowanie FLUORU w miejskich wodociągach, na terenie wielu krajów Świata, w czasie pokoju. Polską nie rządzą Polacy, dlatego śmiem wątpić, w zapewnienia rządzących przebierańców – udających Polaków, że Polacy są bezpieczni i to oni kontrolują w 100 procentach wodę pitną w Polsce. Adolf Hitler w obozach koncentracyjnych dawał do picia – ludziom uwięzionym – wodę z FLUOREM. W obronie naszych ujęć wody należy takie działanie ścigać i karać surowo. Za zdradę Ojczyzny i działanie wywrotowe osób udających Polaków – należy wykonywać Wyroki Śmierci. Na wojnę skrytobójczą z Polską i Polakami – prowadzoną przez zakonspirowanego OKUPANTA, należy odpowiedzieć, tym samym dokładnie, co w roku 1939. Polacy, miejcie na uwadze szczególnej to, że: Nie ma znaczenia, czy trwa wojna militarna, czy skrytobójcza ? Ten, kto ją prowadzi militarnie lub w sposób tajny – poprzez to, że podstępnie wszedł do polskich instytucji, udając Polaków – jest wrogiem śmiertelnym, którego potrzeba wyeliminować. Kto wszedł podstępnie w struktury naszego państwa i rozbija je od środka, niszcząc naszą całą państwowość, w tym: gospodarkę, rodzinę, rolnictwo – zdrową żywność, Kościół Katolicki i wszelkie inne narodowe dobra – jest winien zbrodni na Narodzie Polskim. Zgodnie z tym, nie stanowi żadnej władzy nad Polską i Polakami, jest li tylko UZURPATOREM, którego potrzeba pojmać, osadzić w celach, osądzić i stracić na mocy Wyroku Sądu Wojennego. Skoro trwa wojna z Narodem Polskim, to obrona konieczna jest w pełni uzasadniona. Nie możemy czekać, aż Okupanci i zdrajcy – kolaboranci pozbawią nas naszych praw do naszej Polskiej Ziemi Świętej od tysiącleci. W tej chwili zabierają Polakom dzieci, handlują nimi, jako dobrem komercyjnym, dzieci wywożą jak niewolników za granicę, niszczą i rabują Polskę i Polaków. Wilczyca broni swoje dzieci, to samo niedźwiedzica, czy inne zwierzę. W jesteście ludźmi i nie rozumiecie jeszcze: Co się naprawdę w Polsce Polaków dzieje ? Zacznijcie myśleć samodzielnie. Macie się bronić, jak wilczyca i niedźwiedzica, macie stawiać czynny opór. Rodzina to jest rzecz święta, to bastion i początek odrodzenia siły narodowej. Rodzina plus rodzina i kolejna rodzina etc. – tworzy społeczeństwo, w końcu tworzy naród. Naród tworzy państwo, które już jawnie OKUPANCI – wrogowie Polaki i Polaków niszczą. Cel jest zrozumiały: Polska ma nie istnieć ! Polacy, obowiązkiem waszym jest tworzyć struktury polskiej obrony koniecznej i się bezzwłocznie jednoczyć – na terenie całej Polski. Polacy, na co Wy jeszcze czekacie, do jasnej cholery ?! Z racji potrzeby obrony, koniecznej, a nią jest zawsze skuteczny atak i likwidacja wrogów państwowości, należy od zaraz zakładać struktury państwa podziemnego, wzorowane ściśle z okresu II Wojny Światowej. Koniecznie w całym kraju muszą powstawać strzelnice, na których potrzeba wszystkich uczyć posługiwania się bronią i celnego strzelania. Do nauki strzelania należy wykorzystywać broń legalną o parametrach – zbliżonych do broni ostrej. Broń taką można legalnie kupić i posiadać. Umiejętności każdego strzelca będą takie same, jak zostanie uzbrojony w broń ostrą. Do elementarnego wyszkolenia potrzeba włączyć naukę walki wręcz gołymi rękami oraz przy użyciu broni białej. Obowiązkiem naszym jest powołać podziemne struktury państwa polskiego na terenie całej Polski i odpowiednio połączyć siecią komunikacyjną i wymiany danych, aby nas nie podsłuchiwano i w celu wykluczenia inwigilacji, która jak wiemy jest prowadzona, cały czas – potajemnie w Polsce. Zdecydowanie mamy do czynienie z tajną OKUPACJĄ Polski, która jest prowadzona przez zakonspirowanych urzędników-bandytów udających Polaków i zdrajców-kolaborantów – dla mocodawców, którzy tworzą korporacje i KARTELE antyludzkie. Mając na uwadze iż ci wrogowie śmiertelni, chcą wywołać wojnę z Rosją – wmówić Polakom, że mordowali Polaków, a nie SYJONIŚCI żydowscy i hazarscy, należy dziś już utworzyć Polski Ruch Oporu Narodowego i Straż Polską. Polski Ruch Oporu Narodowego – będzie miał za zadanie budować struktury państwa podziemnego, łącząc przy tym wszelkie organizacje do obrony koniecznej. Straż Polska musi mieć najwyższe uprawnienia do działania, aby mogła tworzyć i nadzorować budowę prawdziwej polskiej armii i prawdziwej polskiej policji – instytucji polskich, zdolnych pilnować granic wszystkich Polski. Dopóki nie zbudujemy polskiego wojska i policji, obowiązki tych instytucji będzie pełnić – Straż Polska. Potem Straż Polska przejmie zadania kontrolne nad nowymi strukturami i będzie nimi dowodzić. Musimy pamiętać, że Polacy powstają z niebytu po 123 latach i siła jest ich potężna zawsze, kiedy są zjednoczeni. Kłócenie nas i dzielenie, jest celowe. Robią to pseudo Polacy, wrogowie – Okupanci, którzy twierdzą iż rządzą Polską, abyśmy jako Naród Polski byli bezbronni. ŻADNA władza od roku 1944 – nie jest władzą legalną, jedynie uzurpowaną. Władzę nad Polakami dał PRZEBIERAŃCOM – ludobójca żydowski Józef Stalin z Gruzji, który był SYJONISTĄ i MASONEM. Na początku władzę nad Polakami sprawowali ludzie z NKWD i Gestapo, którzy mordowali naszych ojców i dziadów. Obecnie władzę nad Polakami o Polską – mają ich dzieci i wnukowie. Wzywam Was wszystkich, w końcu jako ludzi – istoty rozumne – do walki z przebiegłym OKUPANTEM. Trwa wojna z Polską i Polakami. Miejcie na uwadze to wszystko Polacy i zacznijcie się w końcu bronić ! Wstańcie z kolan ! Śmierć wszystkim wrogom Polski i Polaków !”

Wycinek przemówienia

 

Marta Krajewska
Infoekspres.pl
Polskie Media Niezależne
Polska, 7 styczeń rok 2014, godz. 04.16